Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109371
Title: Imatges de santa Madrona a la Barcelona d’època moderna (segles XVI, XVII i XVIII)
Author: Farias Muñoz, Laura
Director/Tutor: Triadó, Joan-Ramon, 1948-
Keywords: Història de l'art
Hagiografia
Imatges religioses
Treballs de fi de grau
Art history
Hagiography
Holy cards
Bachelor's thesis
Madrona, santa
Segle XVI-segle XVIII
Issue Date: Oct-2016
Abstract: L’objectiu principal del present treball d’investigació és el desenvolupament d’un discurs lògic i coherent al voltant de les imatges generades en el decurs de l’època moderna que inclouen la representació de santa Madrona. Acotarem aquest període cronològic entre els primers anys del segle XVI, coincidint amb el primer gran període de la impremta catalana i l’empenta donada per l’impressor Johan Rosembach; i l’esclat de la Guerra del Francès (1808–1817). Geogràficament ens centrarem essencialment en la producció barcelonina, ja que des de 1564 fins a 1687 la santa compartí el títol de patrona de la ciutat amb santa Eulàlia, fent que el gruix de representacions es correspongui amb aquesta procedència.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Joan Ramón Triadó i Tur
URI: http://hdl.handle.net/2445/109371
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Farías_Muñoz_Laura.pdf24.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons