Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109405
Title: Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics
Author: Colomer i Farrarons, Jordi
Miribel-Català, Pere Ll. (Pere Lluís)
López Sánchez, Jaime
Sánchez Marquez, Gloria
Keywords: Enginyeria biomèdica
Educació superior
Aprenentatge basat en problemes
Gestió de projectes
Electrònica
Innovacions educatives
Issue Date: 8-Dec-2015
Abstract: Actualment els estudiants d’Enginyeria Biomèdica realitzen pràctiques típiques d’electrònica en els seus estudis, similars a les que es realitzen en altres ensenyaments. Segons l’opinió dels estudiants aquest tipus de pràctiques són molt poc motivadores doncs, no veuen l’aplicació directa als seus estudis. La proposta és aplicar la metodologia basada en projectes per a la realització de les pràctiques en el grau d’Enginyeria Biomèdica en les dues assignatures: Electrònica Aplicada i "Biomedical Instruments and Equipment". D’aquesta forma els alumnes hauran de realitzar un projecte d’electrònica aplicat a l’Enginyeria Biomèdica. Els alumnes a més d’estar més motivats adquiriran competències en la realització d’un projecte, és a dir, mitjançant l’aprenentatge basat en projectes els estudiants podran adquirir competències professionals que són difícils de treballar amb metodologies convencionals. Algunes d’aquestes competències són les propostes per la UB com a competències transversals i els seran molt útils en el seu Treball Fi de Grau i en el seu futur desenvolupament professional.
Note: Projecte: 2014PID-UB/076
URI: http://hdl.handle.net/2445/109405
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JC_PMID_Final.pdf4.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons