Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109497
Title: La Cartografia topogràfica realitzada a Catalunya: de les iniciatives d'arrel privada a les propostes de l'Administració catalana, 1833-1941
Author: Montaner, Maria Carme, 1958-
Director/Tutor: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Cartografia
Topografia
Història de la cartografia
Catalunya
Cartography
Topography
Cartography history
Catalonia
Issue Date: 19-Oct-1995
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La idea inicial de la tesi que teniu a les mans està estretament lligada a la meva dedicació professional. Quan vaig acabar els estudis de geografia a la Universitat de Barcelona, vaig entrar a treballar a l'lnstitut Cartogràfic de Catalunya, en aquells moments de recent creació. La primera tasca consistí en l'organització de l'arxiu fotografic i de les minutes de restitució. D'aquesta manera vaig entrar en contacte directe amb el procés de realització de cartografia. Anys despres, la creació de la Cartoteca de l'lnstitut, d'on vaig passar a formar part des dels inicis, em va allunyar una mica dels processos de realització de mapes però m'introduí a la vessant històrica de la cartografia. Els avenços tècnics que s'han viscut en els anys vuitanta en el camp de la cartografia em van fer adonar de la importancia històrica d'uns materials recents que, rapidament esdevenien tècnicament obsolets i per tant s'arraconaven o es llençaven, però que tanmateix formaven part de la història més recent de la cartografia. Els mapes dels anys seixanta no eren prou antics per a figurar en col.leccions històriques, ni prou moderns per a col.leccions actuals. Aquest fet era perfectament extrapolable a la majoria de la producció cartogràfica del segle XIX que, fins fa molt pocs anys, no es tenia pràcticament mai en compte. La primera documentació històrica que s'aplega a l'lnstitut Cartogràfic de Catalunya procedia del Servei de Cartografia de la Diputació de Barcelona, traspassat a l'lnstitut l'any 1983 i de la col.lecció Josep. M. Puchades. Aquests dos fons són molt rics en cartografia de Catalunya de finals del segle XIX i començaments del vint i el primer, a més, conté una bona part de la documentació sobre el Servei del Mapa Geografic de Catalunya del qual n'era successor. El desconeixement sobre tot aquest material em va impulsar a estudiar-ne el contingut i el que havia de ser un treball curt sobre els orígens de la cartografia institucional a Catalunya ha acabat essent una tesi doctoral.
URI: http://hdl.handle.net/2445/109497
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament – Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MCMiG_TESI.pdf12.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons