Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109507
Title: El futur professional del farmacèutic d'indústria: Activitats pràctiques de l'assignatura Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat: Valoració dels estudiants de l'activitat de visita i auditoria a un laboratori farmacèutic
Author: Garcia Montoya, Encarna
Pérez Lozano, Pilar
Halbaut, Lyda
Keywords: Enquesta
Competències professionals
Farmacèutics
Avaluació
Enquestes
Issue Date: 2016
Publisher: CIDUI 2016
Abstract: En el marc de la formació pràctica dels estudiants de l’assignatura Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat (FGIII) s’inclou l'activitat pràctica “Visita i auditoria a un laboratori farmacèutic”, per tal de desenvolupar les competències específiques i transversals associades amb l’assignatura. S'analitzen les respostes a l'enquesta d'opinió dels estudiants per tal d'obtenir un feedback rellevant i concloent per projectar eventuals accions de millora.
Note: Forma part dels projectes: 2014PID-UB/050 i 2013PID-UB/009
It is part of: Comunicació a: CIDUI 2016. Impactes de la Innovació en la docència i l'aprenentatge. 5-7 juliol 2016. Bellaterra
URI: http://hdl.handle.net/2445/109507
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
El futur professional del farmacèutic d.pdf556.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons