Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109565
Title: El nacionalisme algerià i la guerra d'Algèria
Author: Noumri Coca, Omar
Director/Tutor: Solé, Queralt
Keywords: Revolució algeriana, 1954-1962
Guerra
Nacionalisme
Treballs de fi de grau
Algèria
Algerian War, 1954-1962
War
Nationalism
Bachelor's thesis
Algeria
Issue Date: 2016
Abstract: Aquest treball, es presenta com un estat de la qüestió sobre el nacionalisme algerià i la guerra d’independència d’Algèria, que alhora pretén exposar aquest conflicte tan important del segle XX, que fins i tot propiciarà l’adveniment de la Vª república francesa. Volem tractar doncs, no només l’explicació històrica del conflicte, sinó el seu valor en la historiografia francesa, espanyola i algeriana, per tal d’obtenir les respostes a diverses qüestions prèviament plantejades. D’una banda constatar si hi ha una divergència historiogràfica important respecte a les diverses qüestions d’aquest conflicte. D’altra fer una breu narració –ordenada cronològicament– del propi conflicte des de l’òptica dels diversos autors treballats, per intentar resoldre els enigmes que encara estan presents respecte als diferents actors d’aquesta guerra. Això ens portarà no tan sols a observar l’aspecte bèl·lic dels fets, sinó a tractar qüestions socials, econòmiques i polítiques; que ens duran, en la mesura del possible, a causa de la limitació temporal i d’espai d’aquest treball, a entendre el conflicte d’una forma més amplia.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Queralt Solé Barjau
URI: http://hdl.handle.net/2445/109565
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ Omar Noumri Coca.pdf495.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons