Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109783
Title: Els elements d’ornament sobre malacofauna en les darreres societats de caçadors-recol·lectors i primers productors de la Vall del Segre
Author: García-Argudo Ripoll, Gala
Director: Mangado Llach, Xavier
Keywords: Arqueologia
Mol·luscs
Decoració i ornamentació
Magdalenià
Treballs de fi de grau
Epipaleolític
Neolític
Arqueology
Mollusks
Decoration and ornament
Bachelor's thesis
Magdalenian culture
Epipaleolithic
Néolithique
Issue Date: 2015
Abstract: Amb aquest treball es volen desenvolupar les hipòtesis mediambientals, socioeconòmiques i de conducta cultural que expliquin la transformació dels ornaments en malacofauna en un sentit diacrònic. Això es farà a partir de l’estudi descriptiu i de l’anàlisi sistemàtica d’aquestes transformacions (processos tecnològics d’elaboració, processos funcionals d’utilització, així com processos post-deposicionals). Per aquest estudi s’ha escollit una zona geogràfica concreta: la Vall del Segre, on es troben els tres jaciments dels quals s’estudiarà la col·lecció malacològica. Aquests jaciments abasten la cronologia compresa entre les darreres societats de caçadors-recol·lectors del Paleolític superior-Magdalenià fins a les primeres societats productores del Neolític antic. Els jaciments objecte d’estudi seran: Montlleó (Prats i Sansor, Cerdanya, Lleida) -nivells de Magdalenià antic-, Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera, Lleida) -nivells de Magdalenià superior i Epipaleolític- i Abric del Xicotó (Alòs de Balaguer, La Noguera, Lleida) -nivells de Neolític antic cardial-.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Xavier Mangado
URI: http://hdl.handle.net/2445/109783
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Garcia Argudo Ripoll_Gala.pdf4.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons