Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109786
Title: L'aprofitament de la pell de gat a la Catalunya Medieval: El cas del jaciment de el Bordellet (Vilafranca del Penedès)
Author: García Valentí, Albert
Director: López Pérez, M. Dolors
Keywords: Arqueologia
Arqueologia medieval
Pells
Vilafranca del Penedès (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Medieval archaeology
Fur
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: Aquest treball es compondrà d’un anàlisi pràctic de restes de fauna. L’estudi pràctic es centrarà en les restes de 9 gats recuperats en connexió anatòmica d’una sitja de cronologia medieval a El Bordellet (Vilafranca del Penedès). A partir d’aquest estudi, s’efectuarà una interpretació de resultats obtinguts. En primer terme tot sembla indicar que aquest 9 gats van ser escorxats i llençats dins la sitja, això ens ajudarà a crear una discussió sobre els tractaments d’aquest animal al llarg de l’edat mitjana, donant una especial interès en l’ús que se’n feia de la seva pell.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Mª Dolores López Pérez
URI: http://hdl.handle.net/2445/109786
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Garcia Valenti_Albert.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons