Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109828
Title: Art Macroesquemàtic i ceràmica cardial. Manifestacions simbòliques del Neolític Antic en diferents suports
Author: Peñalver Sánchez, Silvia
Director: Mangado Llach, Xavier
Keywords: Arqueologia
Ceràmica
Pintures rupestres
Neolític
Treballs de fi de grau
Arqueology
Pottery
Rocks paintings
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: El present treball ofereix un estat de la qüestió envers l'estudi de l'Art Macroesquemàtic, inicialment anomenat d'estil Petracos, Lineal-figuratiu o Contestan, entre d'altres (Hernández 2003: 41), mitjançant l'estudi dels diferents jaciments localitzats a la zona Nord d'Alacant que presenten aquesta manifestació artística específica. També es posarà en relació aquestes manifestacions amb els paral·lels identificats en suport ceràmic, concretament amb l'anomenada ceràmica cardial, centrant-nos en les peces recuperades en els jaciments més significatius de la zona, com la Cova de l'Or (Beniarrés, Alacant), la Cova de la Sarsa (Bocairent, València) i l'Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant), en les que s'observen motius decoratius identificats també dintre d'aquest tipus d'art. A més, aquest estudi té com a segon objectiu vincular-ho tot amb el canvi conceptual i ideològic que s'experimenta durant el Neolític, que afecta a l'estratègia d'obtenció d'aliments, produint un canvi econòmic, innovacions tecnològiques i un mode de viure sedentari, prenent com a base la publicació de Jacques Cauvin le révolution des symboles au Néolithique, així com els estudis concrets centrats en les possibles interpretacions simbòliques dels motius macroesquemàtics.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Xavier Mangado Llach
URI: http://hdl.handle.net/2445/109828
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Peñalver Sanchez_Silvia.pdf7.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons