Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109834
Title: El marc jurídic de les llengües a la Unió Europea
Author: Pons i Parera, Eva
Keywords: Països de la Unió Europea
Llenguatge i llengües
Situació legal
European Union countries
Language and languages
Legal status
Issue Date: 2006
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: La regulació de les llengües dins la Unió Europea s'ha de cercar, en primer lloc, en els tractats, d'on deriva la noció de llengua del Tractat, en l'atribució al Consell de la fixació del règim lingüístic institucional i en el principi -encara dèbil jurídicament- de respecte de la diversitat lingüística . Segonament, el Reglament del Consell 1/1958 estableix les nocions de llengua oficial i de treball com a base del sistema de multilingüisme oficial característic d'aquesta organització. La flexibilitat del règim lingüístic de les institucions es palesa, però, en les regulacions internes de les institucions, que admeten una presència desigual de les llengües oficials. D'altres normes europees condicionen les legislacions estatals a l'hora de preveure les llengües utilitzables en determinats àmbits o prohibir els obstacles a la lliure circulació de persones o mercaderies. La pluralitat de raons polítiques i culturals, jurídiques, democràtiques i econòmiques que fonamenten l'articulació jurídica de la diversitat lingüística europea no inclouen, en termes generals, les anomenades llengües regionals o minoritàries , entre les quals s'inclou el català.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/3265
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2006, vol. 1, num. 4, p. 19-29
URI: http://hdl.handle.net/2445/109834
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605023.pdf269.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons