Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109846
Title: Apunts clínics i models topogràfics dels patrons de recuperació selectiu vers la L2 i paradoxal: diglòssia psicològica?
Author: Diéguez-Vide, Faustino
Keywords: Bilingüisme
Neurologia
Afàsia
Bilingualism
Neurology
Aphasia
Issue Date: 2015
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: Dins l'àmbit de la neurolingüística, en general, i de l'afasiologia i el bilingüisme, en particular, els patrons de recuperació selectiu i paradoxal representen un punt d'inflexió sobre l'organització de les llengües en un individu bilingüe i sobre la localització de dues llengües en el cervell. Un patró de recuperació selectiu vers la L2 (o un sots-patró paradoxal) implica la pèrdua de la L1 (la llengua materna o de més ús) en un subjecte, sent un fet a tenir en compte quan es fa el diagnòstic d'aquests pacients i una teràapia adient dirigida a afavorir les dues llengües. L'article fa un repàs dels casos de recuperació selectiva vers la L2 i descriu breument els dos models existents en relació amb la topografia cerebral d'una L1 i una L2, tot incidint en la participació d'estructures subcorticals, d'una xarxa comuna o de la possible implicació de l'hemisferi dret.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/11615
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2015, num. 13, p. 68-77
URI: http://hdl.handle.net/2445/109846
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653983.pdf305.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons