Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109902
Title: Proposta d'estudi arqueomètric de ceràmiques ibèriques. Les urnes d'orelletes de les necròpolis de Mianes, L'Oriola i Les Esquarterades (Baix Ebre)
Author: Gamo López, Andrea
Director: López Cachero, F. Javier, 1972-
Keywords: Arqueologia
Arqueometria
Ceràmica ibèrica
Urnes
Necròpolis
Excavacions arqueològiques
Montsià (Catalunya)
Baix Ebre (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Archaeometry
Iberian pottery
Urns
Necropoles
Archaeological excavations
Montsià (Catalonia)
Baix Ebre (Catalonia)
Bachelor's thesis
S. VI-IV aC
Issue Date: Jul-2016
Abstract: En aquest treball es presenta una proposta d’estudi arqueomètric de les urnes de tancament hermètic ibèriques provinents de tres necròpolis datades entre els ss. VI – IV aC: Les Esquarterades, Mianes i L’Oriola. En tots els casos, s’analitzen mostres de vassos ceràmics ben contextualitzats, dels quals es coneixen les tombes. El principal objectiu és establir una proposta paer a l’estudi arqueomètric d’aquests materials, amb la finalitat d’identificar diferents produccions dins d’un context geogràfic tancat, que ens podria ajudar a establir relacions entre jaciments. Finalment, aquest projecte es troba encaminar a aprofundir, a títol personal, en el coneixement sobre els mètodes i les interpretacions derivades de les anàlisis arqueomètriques aplicades a ceràmiques. Els mètodes utilitzats en aquest estudi són microscopia òptica (MO), difracció de raig-X (DRX) i microscopia electrònica de rastreig (MER). Els resultats mostren diferencies entre les mostres relacionades amb les composicions químiques, mineralògiques i petrològiques
This paper presents a proposal of an archaeometrical study of Iberian hermetic closure urns from three necropolis dated between the 6th and 4th century B.C: Les Esquarterades, Mianes and L’Oriola. In all the cases, are analysed samples coming from vessels whose tomb and form can be identified. The main objective has been establish a proposal for the archaeometrical study of this materials, in order to identify different productions within a bounded geographical context, which could help us to establish connections between the different sites. Finally, this project is aimed to deepen, personally, in the knowledge about methods and interpretations derivative from archaeometrical analysis applied in ceramics. The methods used in this study are optical microscopy (OM), X-ray diffraction (XRD) and electron microscopy (ME). The results show differences between the samples related to chemical, mineralogical, and petrological compositions.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: F. Javier López Cachero
URI: http://hdl.handle.net/2445/109902
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Gamo López_Andrea.pdf13.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons