Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109903
Title: Caracterització arqueomètrica de la ceràmica comuna vidriada monocroma. El convent dels Dominics de Castelló d'Empúries
Author: Coso Álvarez, Júlia
Director: Tuset Bertrán, Francesc
Keywords: Arqueologia
Arqueometria
Vitroceràmica
Castelló d'Empúries (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Archaeometry
Glass-ceramics
Castelló d'Empúries (Catalonia)
Bachelor's thesis
S. XV-XVI
Issue Date: Jul-2016
Abstract: L’objectiu del present treball és la realització d’un estudi arqueomètric centrat en un conjunt de sis individus de ceràmica vidriada monocroma, procedents del Convent dels Dominics a Castelló d’Empúries, per tal de determinar les seves característiques formals i composicionals. Mitjançant una primera aproximació, amb l’ajuda de la lupa binocular, es descriuran formalment les ceràmiques i posteriorment mitjançant analítiques especifiques (MER-EDX i DRX) s’extrauran aquelles dades relacionades amb la composició i microestructura dels vidriats i les matrius ceràmiques. A partir d’aquestes analítiques es pretén veure quines diferències o similituds presenten les ceràmiques per així poder afirmar, o desmentir, que es tractin d’una mateixa unitat composicional de pastes (URCP).
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: F. Tuset
URI: http://hdl.handle.net/2445/109903
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Coso Álvarez_Júlia.pdf18.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons