Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109925
Title: El monestir de Sant Quize de Colera (Rabós d'Empordà). Resultats preliminars sober la fase fundacional a partir de les fonts escrites i la nova documentació gràfica
Author: González Centelles, Àngela
Director: Ripoll, Gisela
Keywords: Arqueologia
Monestirs
Alt Empordà (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Monasteries
Alt Empordà (Catalonia)
Bachelor's thesis
Monestir de Sant Quirze de Colera
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] Aquest estudi es centra en l’estudi de la fase fundacional del monestir de Sant Quirze de Colera. A partir de les nova informació gràfica generada per la fotogrametria 3D, s’ha dut a terme un anàlisi estratigràfic vertical de les diferents estructures i s’ha complementat amb l’estudi de les fonts més antigues sobre el monestir. Els resultats preliminars indiquen una primera fase que correspondria a una església amb una sèrie de edificis annexats que fins al moment s’havien considerats moderns.
[eng] This work is focused in the study of the foundational phases of the monastery of Sant Quirze de Colera. Based on recent graphical information generated by 3D photogrammetry, it has been possible to make a vertical stratigraphic analysis of the different structures, which has been supplemented with the review of the oldest written documents about the monastery. The preliminary results show a first phase, that would correspond to an old church with some other buildings attached, that until now have been considered as modern.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Gisela Ripoll
URI: http://hdl.handle.net/2445/109925
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_González Centelles_Àngela.pdf72.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons