Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109997
Title: El transport marítim entre l'imperi espanyol i les colònies americanes. Arqueologia subaquàtica: El cas del Buen Jesús y Nuestra Señora del Rosario
Author: Marquès López, Alba
Director/Tutor: Dueñas Iturbe, Oriol
Keywords: Arqueologia
Rutes comercials
Colònies
Història Moderna
Treballs de fi de grau
Arqueologia submarina
Espanya
Arqueology
Trade routes
Modern history
Bachelor's thesis
Colonies
Modern history
Underwater archaeology
Spain
Issue Date: 2016
Abstract: [spa] L’objectiu d’aquest treball és conèixer les principals rutes comercials que hi havia entre l’Imperi Espanyol i les colònies americanes en època moderna (s. XV- s. XVIII), així com els productes que eren transportats tant des de les colònies com des de la metròpoli. Presentar l’arqueologia subaquàtica i la metodologia usada en les excavacions en medis submergits, com un recurs per poder explicar fets i moments històrics inserits en un context molt més ampli que no el simple naufragi. Exemplificar el tema amb l’ajuda d’una excavació subaquàtica, ja realitzada als anys 1990, d’un derelicte (un vaixell enfonsat) al 1622, el Buen Jesús y Nuestra Señora del Rosario
[eng] The aim of this paper is to introduce the main trade routes that existed between the Spanish Empire and American colonies in Early Modern period (s. XV s. XVIII). Explain and the products which were transported from both, colonies and metropolis. Submit underwater archaeology and the methodology used in excavations in submerged environments as a resource to explain facts and historical moments embedded in a much wider context that not only the shipwreck. Illustrate the issue with an underwater excavation, which was carried out in 1990, of a ship sunk in 1622, Buen Jesús y Nuestra Señora del Rosario.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Oriol Dueñas i Iturbe
URI: http://hdl.handle.net/2445/109997
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marques Lopez_Alba.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons