Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110015
Title: Una experiència de partir de sí en un context educatiu
Author: Arnaus i Morral, Remei
Pérez de Lara, Nuria
Keywords: Feminisme
Educació superior
Feminism
Higher education
Issue Date: 1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Dins deis credits del Master en Estudis de les dones, com a professores de I'assignatura de 'Subjectivitat, experiencia í saber docent', vam propasar per iniciar el trebaU partir de les experiencies que han estat significatives tant en positiu Gom en negatiu en la nostra trajeetoria educativa com a alumnes ¡ com a docents -en el cas de les que ha f055in-. Aquest text que ara presentem és fruit de j'etaboració de les idees que van sorgir en les primeres sessions en que vam compartir, professores i alumnes, les nas tres experiencies educatives1 Els temes més rellevants que van emergir fan referencia a!s tres aspectes que desenvolupem en el text: l'experiencla de partir de sí com a necessitat de nomenar-nos en primera persona; el sentlt de la mediació femenina en la relació educativa; l la negació com a subjectes en I'educació, la negació del desig.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/62429
It is part of: DUODA, 1999, num. 17, p. 139-169
URI: http://hdl.handle.net/2445/110015
ISSN: 1697-4506
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
185717.pdf570.56 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons