Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110016
Title: Explorant la relació amorosa en l'obertura femenina
Author: Arnaus i Morral, Remei
Keywords: Diferències entre sexes
Relacions amoroses
Sex differences
Dating (Social customs)
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest text exploro la relació d'obertura femenina. a partir de la meya experiencia d'aprenentatge de relació entre criatures huma~ nes. És un texl que emprenc com a recerca, escoltant aquella sensibilitat nascuda de la necessitat de veure més enl1a; una neces~ sitat de sentil que ampliY la meya mirada i la meya consciencia sobre ¡'obertura femenina a allo que és altre. Una obertura que la veig i la perceba gran i alhora vulnerable com tota grandesa humana; vulne~ rabie quan es posa en perilll'art de la relació amorosa. Escric sabent que el que vull expressar i el que estic buscant necessita ser compres més enlla de les paraules; necessita ser captat a través de la sensibilitat i la disposició que permeti obrir-Ies, com jo mateixa les estic obrint quan encadeno una paraula amb una altra intentant seguir la percepció i la inspiració internes que em guien.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/62582
It is part of: DUODA, 2001, vol. 21, num. 21, p. 73-92
URI: http://hdl.handle.net/2445/110016
ISSN: 1697-4506
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
185721.pdf111.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons