Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110073
Title: Amor a la relació i a la llibertat. El naixement de l'escriptura ...
Author: Arnaus i Morral, Remei
Keywords: Diferències entre sexes
Pedagogia
Sex differences
Pedagogy
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El naixement d'aquest text és frui! de la relació de disparitat. De fet, cada naixement té el seu origen en una reJació concreta j la sasté una relació de disparitat i d'autoritat. He escrit aquest tex! perque Milagros Rivera m'ho va suggerir, quan les dones de la permanent de Duoda havíem escollit el títol per aquest seminari. De fet jo mateixa vaig comentar-los el desig de continuar parlan! de I'autoritat femenina tal com algunes dones van suggerir després del seminari de I'any passat.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/63061
It is part of: DUODA, 2004, num. 27, p. 67-88
URI: http://hdl.handle.net/2445/110073
ISSN: 1697-4506
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525004.pdf414.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons