Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110142
Title: El lament en la ceràmica geomètrica. Estudi sobre el rol femení en els rituals de mort en la Grècia arcaica
Author: Vallespir Ruiz, Júlia
Director: Tuset Bertrán, Francesc
Keywords: Arqueologia
Ceràmica
Arqueologia feminista
Arqueologia funerària
Treballs de fi de grau
Grècia
Arqueology
Pottery
Feminist archaeology
Bachelor's thesis
Funeral archaeology
Greece
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] Aquest treball presenta un estat de la qüestió sobre les diferents interpretacions del rol femení en la societat grega arcaica. És realitzat a partir de l’anàlisi de les escenes funeràries representades en la ceràmica geomètrica figurada (s. VIII aC) posant-les en relació amb el seu context històric i arqueològic.
[eng] The aim of this study is to outline the current state of research about women’s role during the Archaic Greece. It is going to be focused on the analysis of the funerary scenes in geometric pottery (s. VIII BC) and its historical and archaeological context.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Francesc Tuset Bertran
URI: http://hdl.handle.net/2445/110142
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Vallespir Ruiz_Júlia.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons