Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110163
Title: La diversitat d’estratègies, recursos i agrupacions: una proposta metodològica per superar el problema de l’apatia a l’aula
Author: Martinez Bravo, Gemma
Keywords: Competències bàsiques en educació
Avaluació formativa
Intel·ligències múltiples
Tesis de màster
Masters theses
Competency based education
Formative evaluation
Multiple intelligences
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] Actualment, un dels grans problemes de l’educació i, més concretament, de l’ensenyament de la filosofia és aconseguir trencar amb l’actitud apàtica dels alumnes, que a les aules es tradueix en desinterès i falta de participació. Què és el que genera aquest problema? Quines eines podem fer sevir per combatre-ho? Aquestes són algunes de les qüestions que treballem en aquest treball, en el qual també fem una descripció acurada del problema de l’apatia, tant a grans trets com fent èmfasi en les repercussions que això té en el cas concret de la filosofia. Així doncs, no només teoritzarem una nova metodologia basada en el canvi sobre tres eixos clau: estratègies, recursos i agrupacions, sinó que també proposarem una unitat didàctica per a 1r de Batxillerat com a exemple d’aplicació pràctica. A més, també mostrarem la importància de canviar la metodologia avaluativa per tal de mantenir la coherència amb la nova proposta didàctica.
[eng] Nowadays, one of the problems that education has to face is the apathetic attitude of the students. This a major problem in the case philosophy, where we can see an evident lack of interest and participation by the students in classroom. What is the cause of this problem? Which instruments can we use to fight it off? We will examine these questions in this paper, and we will also describe the problem focusing on the consequences that it has in the case of philosophy. Overall, we are going to propose a new methodology base on the concept of change in three areas: strategies, resources and groupings. Besides, we will also make a point in the importance of maintaining a coherence between this methodology and the kind of evaluation we use. Finally, we will provide teaching material for high school as an example of how to implement these ideas in classroom.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Sara Silvestre Anglès
URI: http://hdl.handle.net/2445/110163
Appears in Collections:Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Gemma_Martinez_Bravo.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons