Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110184
Title: V Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Author: Casanovas i Mussons, Anna
Fernàndez Viciana, Anna
Gil Fernàndez, Àngels
Martínez Martínez, Mercè
Nus Rey, Pilar
Keywords: Família
Acció social
Congressos
Family
Social action
Congresses
Issue Date: 16-Jun-2016
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Series/Report no: Jornades i Congressos, 11
Abstract: La família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat és una família molt dinàmica, en constant esforç per adaptar-se a les noves tendències del món educatiu i les seves metodologies. Les trobades, usualment bianuals dels seus professionals, permeten l’intercanvi d’experiències i empenyen El professorat a nous reptes en els seus centres educatius. Compartir experiències beneficia els professors i professores pel contacte amb metodologies i/o enfocaments exposats per d’altres centres educatius, però en última instància el benefici d’aquestes trobades és per als nous professionals que es preparen en cadascun dels instituts d’arreu de Catalunya: l’alumnat. Fa dos anys de la darrera Jornada d’Intercanvi d’Experiències. No és molt de temps, i en canvi, si són força les propostes que ens ha fet arribar el professorat. De totes elles, se’n deriven dos grans àmbits temàtics que són l’acompanyament de l’alumnat en el marc de la inclusió educativa i les metodologies, estratègies i experiències que afavoreixen l’assoliment de les competències professionals. Les presents jornades s’han organitzat a partir d’un grup de treball de l’Institut de Ciències de la Universitat de Barcelona que han participat conjuntament en altres ocasions en temes relacionats amb aquesta família professional. Ha estat una gran oportunitat per desenvolupar un treball cooperatiu, engrescador i enriquidor que posarem al servei d’altres accions de formació.
Note: V Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2017.
URI: http://hdl.handle.net/2445/110184
ISBN: 78-84-617-9245-0
Appears in Collections:Jornades i Congressos (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V JornadaFamiliaServeisSocioculturalsDiposit.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons