Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110249
Title: Sortim de festa?. Elaboració d'una guia didàctica per a la visibilització i prevenció del sexisme en els espais d'oci nocturn
Author: Trullols i Mojal, Paula
Director/Tutor: Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Keywords: Educació social
Delictes sexuals
Adolescents
Vida nocturna
Treballs de fi de grau
Social education
Sex crimes
Teenagers
Nightlife
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] El sexisme en els espais d'oci nocturn és un fet que sovint queda dissimulat sota d'un context festiu i lúdic. I més encara, en l’etapa de l'adolescència, una etapa on els nois i noies comencen a sortir de nit, comencen a relacionar-se entre ells en aquest espais, per tant, és important que puguin identificar actituds discriminatòries i coneguin models de relació positius i no violents. Aquest treball de fi de grau suposa la creació d'un material didàctic, una guia que permeti als professionals de l'educació treballar amb els adolescents aquesta problemàtica, ja sigui des d' espais formals com no formals. Es tracta d'una guia que convida a la reflexió, a la visibilització, a la conscienciació, a la detecció de certes actituds, a posar nom al problema; en definitiva, a repensar els espais d'oci nocturn des d'una perspectiva de gènere.
[eng] Sexism in the nightlife spaces is often hidden under a festive and playful context. And indeed, the teenage is a stage where the boys and girls start going out at night, begin to relate to each other in these spaces, so it is important to identify discriminatory attitudes and learn positive and non-violent relationship models. This final project involves the creation of a material, a guide that allows education professionals working these problems with teenagers, either from formal and non-formal contexts. It is a guide that invites to reflection about the visibility, the awareness, the detection of certain attitudes, in naming the problem; to sum up, is to rethink nightlife spaces from a gender perspective.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Inés Massot
URI: http://hdl.handle.net/2445/110249
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Paula_Trullols_Mojal.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons