Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110268
Title: Transformacions en l'activitat agrària a Alcalà de Xivert (1940-1990)
Author: Adell Mañez, Nerea
Director/Tutor: Beltran, Oriol
Keywords: Antropologia cultural
Ús del sòl
Mecanització agrícola
Economia agrària
Condicions rurals
Història local
Alcalà de Xivert (País Valencià)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Land use
Farm mechanization
Agricultural economics
Rural conditions
Local history
Alcalá de Chivert (Valencian Community)
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2015
Abstract: A partir dels canvis de cultiu que s'han donat durant una línea de temps concreta en una localitat rural, es pretén arribar a la comprensió de com els processos que en l'actualitat envolten l'activitat agrària i del territori mateix a la localitat d'Alcalà de Xivert no només es vinculen amb els canvis i els esdeveniments més recents que ha viscut aquest municipi sinó també, i d'una manera molt particular, amb processos que s'hi han succeït al llarg del temps. En aquest terme reconstruim, a partir de la documentació escrita i sobretot del testimoni de molts dels seus protagonistes, les transformacions viscudes per l'agricultura al terme. En aquest procés, l'agricultura va passant de ser una activitat principal i diversificada encarada cap a l'autoabastiment a esdevenir una activitat especialtizada i orientada al mercat.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Oriol Beltran Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/110268
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Adell Mañez_Nerea.pdf637.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons