Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110269
Title: "Ojos que no ven, corazón que no siente". Aproximació etnogràfica a les conseqüències de l'Exclusió Sanitària arran del Reial-Decret Llei 16/2012
Author: Barquer Cerdà, Berta
Director/Tutor: López Bargados, Alberto
Keywords: Antropologia cultural
Legislació
Salut pública
Assistència mèdica
Immigrants
Etnografia
Catalunya
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Legislation
Public health
Medical care
Immigrants
Ethnography
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: L'article que es presenta a continuació és una aproximació a la problemàtica de l'exclusió sanitària sorgida arran de la posada en marxa del Real Decret-Llei 16/2012. A partir de casos concrets i les seves respectives narratives, es construiran itineraris terapèutics on es faran visibles entramats de respostes alternatives davant les barreres administratives imposades per les institucions públiques. Els itineraris construïts juntament amb el treball de camp permetran dur a terme l'anàlisi i observació dels recursos i les respostes del col·lectiu afectat davant aquesta disminució de l'atenció sanitària en el centres d'atenció primària i hospitals. Esdevenint així un indicador i un reflex de la situació actual pel que fa l'exclusió sanitària. Deixant obert el debat sobre quines són les vertaderes qüestions que empenyen la posada en marxa de polítiques públiques cada vegada més restrictives i menys públiques .
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Alberto López Bargados
URI: http://hdl.handle.net/2445/110269
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Barquer Cerda_Berta.pdf788 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons