Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110388
Title: Les representacions de l’amor romàntic al cinema. Percepcions, emocions i imaginari
Author: Conesa Gambin, Berta
Director: Bestard Camps, Joan
Keywords: Antropologia cultural
Amor
Cinematografia
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Love
Motion pictures
Bachelor's thesis
Gènere
Emocions
Gender
Emotions
Issue Date: 2015
Abstract: L'amor romàntic és en certa manera una temàtica recurrent a la majoria de pel·lícules de caire comercial, són diverses les històries que tenen l'amor en el seu si. Ara bé, si aquesta mena d'amor cinematogràfic encaixa amb la visió de l’amor que tenen aquelles persones que visualitzen el film és un altre qüestió. Amb el present article, pretenem analitzar de quina manera s'enllacen aquestes dues visions sobre l'amor, la del cinema i la de l’espectador. Es a dir, es pretén analitzar quina és la relació que s'estableix entre aquestes dues visions, així com de quina manera s'influeixen l'una a l’altre. D'altra banda, també volem veure de quina manera tot això afecta a altres elements, com ara el gènere, i com aquest està inscrit. A través dels relats de diverses persones, aficionades o no, al cinema, hem construït diferents discursos sobre l'amor, i de quina manera es contrarien o coincideixen amb l'amor romàntic del cinema.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Joan Bestard Camps
URI: http://hdl.handle.net/2445/110388
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Conesa Gambin_Berta.pdf568.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons