Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110391
Title: La reconstrucció de la identitat i les xarxes de cooperació en la diàspora nepalesa establerta a Barcelona
Author: Deulofeu i Guàrdia, Marina
Director/Tutor: López Bargados, Alberto
Keywords: Antropologia cultural
Emigració i immigració
Associacionisme
Treballs de fi de grau
Relacions ètniques
Nepal
Espanya
Ethnic relations
Nepal
Spain
Cultural anthropology
Emigration and immigration
Associationism
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: La diàspora nepalesa a l'estat espanyol és un fenomen recent que no ha rebut una atenció acadèmica fins al moment. Amb aquest article procuro contribuir a l'estudi de les comunitats asiàtiques a Espanya, a partir d'una investigació amb la comunitat nepalesa establerta a Barcelona. En aquest article em centro en fer un breu repàs històric de la construcció d'aquesta comunitat i analitzo la seva organització social estructurada mitjançant l'associacionisme. Abordo els dos principals objectius que persegueixen les associacions: el manteniment de la identitat ètnica, tot i la construcció d'una identitat col·lectiva nacional que enforteix els vincles de la comunitat; així com la formalització dels vincles de cooperació dins la mateixa comunitat local amb el país d'origen.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Alberto López Bargados
URI: http://hdl.handle.net/2445/110391
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Deulofeu Guardia_Marina.pdf616.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons