Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110469
Title: La menopausa, trauma o alliberació? Una aproximació antropològica a l'experiència de la menopausa
Author: Fernández Ventura, Carla
Director/Tutor: Jubany, Olga
Keywords: Antropologia cultural
Menopausa
Dones
Vellesa
Rol sexual
Etnografia
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Menopause
Women
Old age
Sex role
Ethnography
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: El present article aporta informació referent a la diversitat d’experiències de les dones entorn la menopausa, en el context actual a l'Estat espanyol. Mostra com l’imaginari social entorn la menopausa és encarnat per les mateixes dones i explora fins a quin punt aquest condiciona l'experiència de les dones en aquesta etapa de la vida. Així com en quina mesura aquesta construcció social es basa en fets vivenciats. Partint d’una breu etnografia i el seu anàlisi, enmarcat en l'antropologia del gènere i del cos.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Olga Jubany
URI: http://hdl.handle.net/2445/110469
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Fernandez Ventura_Carla.pdf217.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons