Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110492
Title: La enseñanza de la pronunciación en LE: algunas consideraciones a tener en cuenta.
Author: Usó Viciedo, Lidia
Keywords: Fonètica
Pronunciació
Adquisició d'una segona llengua
Phonetics
Pronunciation
Second language acquisition
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'article és una revisió sobre la situació actual de l'ensenyament de la pronunciació a la classe de llengües estrangeres, amb especial atenció pel que fa a l'àmbit de l'espanyol per a estrangers. Aquí es fa una aprofundida revisió tant teòrica com pràctica de la bibliografia i dels estudis realitzats fins el moment en aquest camp de la didàctica. Aquest article és part de la tesi doctoral anomenada "Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación", defensada en febrer de 2008 a la Universitat de Barcelona.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5590
It is part of: Phonica , 2008, vol. 4, p. 104-130
URI: http://hdl.handle.net/2445/110492
ISSN: 1699-8774
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
609409.pdf188.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons