Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110494
Title: El parlar pallarès. Aproximació als patrons entonatius bàsics
Author: Rius, Agnès
Pérez Peitx, Mireia
Keywords: Entonació (Fonètica)
Català
Pallars Jussà (Catalunya)
Pallars Sobirà (Catalunya)
Intonation (Phonetics)
Catalan language
Pallars Jussà (Catalonia)
Pallars Sobirà (Catalonia)
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article aporta els primers resultats sobre l'estudi dels trets melòdics bàsics del parlar del pallarès. La investigació, de caràcter experimental, s'ha dut a terme al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona i està format per 96 enunciats de parla espontània emesos per 21 informants de diferents zones del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà. S'han obtingut contorns dels sis primers patrons entonatius descrits en el català, i també diversos trets d'èmfasi bàsics (Font-Rotchés, 2007, 2011). Cal destacar la identificació de dos tipus d'èmfasi que, fins ara, només s'havien descrit per al menorquí: èmfasi de paraula ascendent-descendent i de paraula descendent-ascendent.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10192
It is part of: Phonica , 2012, num. 8, p. 84-105
URI: http://hdl.handle.net/2445/110494
ISSN: 1699-8774
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
624089.pdf617.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons