Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110499
Title: Trets acústics de les vocals del català central
Author: Rius, Agnès
Keywords: Fonètica acústica
Vocals
Català central
Comunicació oral
Acoustic phonetics
Vowels
Central Catalan
Oral communication
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Presentem una proposta d'investigació basada en l'anàlisi acústica de les vocals i de la seva combinació en català central en parla espontània. Per portar-la a terme, hem utilitzat el Corpus oral de parla espontània (Font-Rotchés, 2006 i Rius-Escudé, en premsa). Els informants són d'ambdós sexes, d'edats compreses entre 18 i 80 anys, de professions diverses i procedents de diferents contrades de la varietat dialectal central, en un context de parla espontània real i genuïna. La metodologia serà experimental, empírica i quantitativa. Ens servirem de l'aplicació d'anàlisi i síntesi de veu PRAAT, i del programa SPSS per comprovar la fiabilitat dels resultats. La finalitat d'aquesta investigació és que pugui esdevenir una aportació en el coneixement de la caracterització acústica de les vocals de la llengua catalana en parla espontània i que pugui facilitar-ne el desenvolupament d'aplicacions didàctiques que afavoreixin l'ensenyament-aprenentatge de la pronúncia del català als nous aprenents d'aquesta llengua en els diversos nivells educatius.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10959
It is part of: Phonica , 2014, vol. 9-10, p. 33-40
URI: http://hdl.handle.net/2445/110499
ISSN: 1699-8774
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647576.pdf466.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons