Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110502
Title: Plets i lluita antisenyorial. El ducat de Cardona a finals de l'antic règim
Author: Carbonell i Esteller, Montserrat, 1955-
Keywords: Feudalisme
Pagesia
Catalunya
Feudalism
Peasantry
Catalonia
Issue Date: 1983
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: A les darreries del Setcents s'havien experimentat canvis profunds en el sí de la societat agraria tradicional. El creixement de població, la intensificació deis intcrcanvis, la més gran mobilitat de la terra i la creixent diferenciació cconomica de la pagesia en són alguns deis més significatills. Aquets can\'is repercutiren fon;osament en les relacions eslablertes entre dos sectors antagonics articulats entorn de la terra, senyor i vassalls. Unes relacions que -com apunta Pierre Vilar I entren en una dinamica de «reacció scnyorial» i «resistencia camperola» susceptible d'incidir sobre d moviment de I'ingrés senyorial.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100483
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1983, num. 3, p. 265-268
URI: http://hdl.handle.net/2445/110502
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002055.pdf324.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons