Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110753
Title: Disseny d'una revista d'estil de vida saludable: Nuda
Author: Martínez Escolà, Georgina
Director: Tormo i Ballester, Enric
Keywords: Revistes
Hàbits sanitaris
Disseny gràfic
Treballs de fi de grau
Periodicals
Health behavior
Graphic design
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2016
Abstract: [cat] Nuda és el resultat del disseny d’una publicació mensual d’estil de vida saludable creada amb la intenció de proporcionar als joves d’entre 20 i 35 anys una revista adequada a les seves necessitats i inquietuds. La idea parteix de la hipòtesi que avui en dia el mercat presenta una mancança pel que fa a revistes d’estil de vida saludable que vagin dirigides, realment, al públic jove. Les publicacions més accessibles del mercat espanyol no ofereixen als joves continguts - ni gràfics ni periodístics - del seu interès. per això, es planteja l’estructura i el disseny d’una nova revista de venda a través de quioscs, sorgida des de zero, per a emplenar el forat del mercat i satisfer al públic objectiu. El disseny d’aquesta busca l’establiment d’una línia gràfica estable, coherent amb els continguts de la publicació i adequada per al públic objectiu, gràcies al treball des de el vessant de la direcció d’art.
[eng] Nuda is the result of the design of a monthly healthy lifestyle publication created with the intention to offer to the young people between 20 and 35 years old a magazine appropriate to their needs and concerns. The idea departs from the hypothesis that nowadays the market presents a gap for healthy lifestyle magazines that are directed to the young public. The most accessible publications of the Spanish market do not offer to young people contents - graphic or journalistic - of their interest. Therefore, it’s raised the structure and the design of a new magazine, saled across kiosks, to fill the hollow of the market and to satisfy the target. The design of this magazine search the establishment of a stable graphic line, coherent with the contents of the publication and suitable for the target audience, thanks to the work from the art direction perspective.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Enric Tormo Ballester
URI: http://hdl.handle.net/2445/110753
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martínez-Escolà-Georgina_TFG.pdf153.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons