Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110777
Title: La TFC: la Tutoria de Final de Carrera
Author: Mans Teixidó, Claudi, 1948-
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Currículums (Ensenyament)
Competències professionals
Tutoring (Teaching)
Curricula (Courses of study)
Vocational qualifications
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El propòsit d'aquesta comunicació és presentar l'experiència de l'autor com a tutor d'alumnes de l'ensenyament d'Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona, i presentar un instrument que el signant denomina la TFC, la Tutoria de Final de Carrera, com a eina per a ajudar l'alumne a enfocar de manera pragmàtica i realista la darrera etapa dels seus estudis de segon cicle i fer el pas cap a l'etapa posterior en les seves múltiples facetes. Els objectius de l'activitat són reduir la incertesa de l'alumne en el moment de prendre decisions decisives per al seu futur personal i professional, donar-li autoestima i confiança, subministrar-li de forma estructurada i significativa informació sobre el món laboral i de postgrau, ajudar-lo a descobrir les pròpies aptituds i limitacions, i donar-li confiança sobre les seves possibilitats. Aquest instrument consisteix en una sessió en grup, seguida d'una tutoria individualitzada amb l'objectiu de facilitar l'orientació de l'alumne en la seva decisió sobre l'orientació futura de la seva vida professional. A part del plantejament general del tema, s'explicita el desenvolupament d'un currículum basat en competències, com a exemple del progrés de l'alumne al passar per la tutoria. Els resultats són una major satisfacció i autoestima per part de l'alumne, una superior eficàcia en el procés de pas d'alumne a preprofessional, i una superior confiança en les pròpies possibilitats.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/RIDU2015.7.3
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2015, num. 7, p. 20-28
Related resource: https://doi.org/10.1344/RIDU2015.7.3
URI: http://hdl.handle.net/2445/110777
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Enginyeria Química i Química Analítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
659443.pdf216.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons