Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111022
Title: Entre la mobilitat i la migració acadèmica. Una via d'arribada i arrelament a la ciutat de Barcelona
Author: Garcia Vidal, Meritxell
Director: Sanz Casas, Gonzalo
Keywords: Antropologia cultural
Emigració i immigració
Educació superior
Treballs de fi de grau
Universitats
Cultural anthropology
Emigration and immigration
Higher education
Bachelor's thesis
Universities
Issue Date: 2015
Abstract: Essent la migració acadèmica i estudiantil el tema central d'aquest treball, s'entén que apareix com a patró emergent en un context d'increment i diversificació de les mobilitats humanes. Per tal d'abordar el fenomen, s'ha començat preguntant quines son i com es dibuixen les trajectòries i les estratègies d'aquells joves que decideixen realitzar uns estudis superiors a l'estranger i, doncs, que es pot dir que migren per motius acadèmics. A parit d'aquí, tenint en compte que ens trobem a Barcelona, no només ens hem acostat a les associacions, els serveis i les comunitats virtuals que han sorgit de la necessitat d'assessorament; també s'ha procurat recollir algunes trajectòries individuals de joves que s'han establert a la ciutat per a realitzar estudis de grau o de màster. Doncs, tant s'ha recorregut a l'observació enfocada, com a l'entrevista temàtica i a l'entrevista en profunditat. Una entrevista en profunditat guiada pel Mètode Biogràfic i l'Enfocament de la Transició.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Gonçal Sanz
URI: http://hdl.handle.net/2445/111022
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Garcia Vidal_Meritxell .pdf258.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons