Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111158
Title: Sex
Author: Vives Rodrigo, Lídia
Director: Laguillo, Manolo, 1953-
Keywords: Sexualitat
Fotografia
Treballs de fi de grau
Sex
Photography
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] “Sex" és una sèrie formada per vuit fotografies. Cadascuna d’elles pretén parlar d’un tema tan delicat com és el sexe d'una forma atípica: amb censures. Són imatges aparentment innocents, carregades d'erotisme però impossibles de catalogar com a eròtiques, doncs no hi ha nus. Acostumats a veure el sexe d'una forma molt evident o ratllat amb una barra de censura, amb “Sex" trobem el punt intermedi. Després de veure com les xarxes socials impedeixen el nu (especialment el femení), parlar de sexe i distribuir les imatges per internet no era fàcil. És així com neix una serie eròtica que no pot ser-ho. Veiem el sexe des del seu punt de vista més carnal i natural, parlant d'ell sense tabús, l'espectador es troba submergit en l'escena com si fos convidat a formar-ne part com a voyeur. Es mostren adolescents curioses, lesbianes que s'amaguen, actes públics i cites amb desconeguts. Allò que pràcticament tots fem i del que pràcticament ningú en parla. Amb algunes escenes basades en fets reals i d'altres d’imàginares, secrets ocults en cadascuna d’elles que hi afegeixen un toc d'humor, pretenc normalitzar aquest acte parlant d'ell a poc a poc i per a tots els públics. No obstant això, l'impacte s'assegura tot i no despullar als personatges.
[eng] “Sex series" consists of eight photographies. Each of them tries to talk about a sensitive subject as sex in an atypical form: with censorship. Images are see mingly innocent, but full of eroticism impossible to be classiñed as erotic, because no one's naked. We used to see sex in a very clearly way or with a censorship bar, with “Sex” we can find the midpoint. After seeing how social media impede the nude (especiallv women's), talk about sex and post some kinda images on the internet was not easy. This was how a erotic series that cannot be was born. We see sex from their carnal and natural point of view, without taboos the viewer becomes into the scene as if it were invited to be part as a voyeur. What most of us do, and what anyone talks about. Some scenes based on real facts and others on imagination, secrets hidden in each ofthem which add a little touch of humor, I'm trying to normalize this act talking about it slowly and for everyone. However, even without the strip the impact is ensured.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Manolo Laguillo Méndez
URI: http://hdl.handle.net/2445/111158
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoriaSEX.pdf28.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons