Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111287
Title: Relats pictòrics a partir de la memòria fotogràfica familiar
Author: Bosch Tomàs, Alba
Director: Corbella, Domènec, 1946-
Keywords: Fotografia
Narrativa audiovisual
Identitat (Psicologia)
Treballs de fi de grau
Photography
Visual narrative
Identity (Psychology)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] Aquest treball tracta sobre l’acceptació de la pròpia història. És un intent de plasmar com les relacions familiars i les no-relacions han marcat la nostra infància i, en conseqüència, la nostra vida en general. S’hi explica una història familiar particular a través de fotografies. Per això, els àlbums familiars recollits de diferents parents esdevenen la matèria prima del treball. Són captures del passat, revisions dels records amb els quals construeixo noves narratives visuals. Esdevé, al final, un exercici d’autoprojecció de la intimitat. Exposant públicament les fotografies es deixa entreveure la feblesa personal des de l‘honestedat. D’allò que més podem parlar és del que coneixem, és a dir, de la nostra vida. Les fotografies familiars formen part d’una vida personal. Treballar amb aquest material fa més fàcil entendre retalls de la meva vida i sentir total empatia amb el que s’està treballant perquè són experiències viscudes de primera mà. Observar i experimentar amb fotografies familiars facilita, fins i tot, descobrir detalls perduts en la memòria. La família és un dels òrgans més bàsics del teixit social, tanmateix és un sistema que genera relacions complexes.
[eng] This work is about the acceptance of our own history. We try to show how family relationships, and non-relationships, have shaped my childhood, and, accordingly, the rest of our life. It is a storytelling through photographs. Because of that, the family albums become the raw material of my work. These screenshots, these reviews of memories, I use them to create new visual narratives. Finally, it becomes an exercise of selfprojection. By showing publicly these photographs, we can see weakness and honestity. I think that what we are more prepared to talk about something that we already know is our life. Working with this material makes easy to have total empathy about what you have experienced. However, we can miss some details that can only be discovered by working on family portraits and that otherwise, they would be lost on our memory. Family is one of the most basic elements in our society, but, at the same time, it can generate difficult relationships.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Domènec Corbella Llobet
URI: http://hdl.handle.net/2445/111287
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Alba_Bosch_Tomàs_P1.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons