Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111405
Title: Els estudis universitaris en educació social (O allò que ja sabem i del que sovint no parlem)
Author: Heras i Trias, Pilar
Keywords: Educació social
Educació superior
Social education
Higher education
Issue Date: 1996
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Parlar deis estudis universitaris en educació social molt probablement és resituar, tornar a situar, moltes de les qüestions que d'uns quants anys enc;;a són objecte de discussions i d'aportacions diverses sobre una disciplina encara no pas del tot definida i cap a una professionalització no definida definitivament, pero amb una historia i una practica prou consistents per continuar-nos preguntant cap a on va, cap a on podria anar i cap a on hauria d'anar I'educació social com a objecte de la pedagogia social i també d'altres camps disciplinaris. En un article com aquest i arran d'un títol com el que encapcala I'escrit, seria perfectament lícit (i gairebé esperable, potser?) de fer una descripció del model d'estudis, de la proposta formativa, etc., que duem a terme a la Universitat de Barcelona. Explicar-ho i gairebé fer-ne propaganda. Pero amb la mínima experiencia que hem adquirit, em sembla més interessant d'intentar una analisi mínima d'alguns deis aspectes que encara cuegen en el desenvolupament quotidia de la diplomatura d'educació social a la nostra Universitat i, evidentment, també en relació amb d'altres. Aixo obliga a no tancar la reflexió en les parets de la Universitat mateixa i a col'locar la formació de les persones que exerciran d'educadores socials -o hi exerceixen i es reciclen- en la cru'illa d'algunes influencies, d'algunes controversies, d'alguns terrenys relliscosos i també, evidentment, d'alguns aspectes pendents de resoldre.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125624
It is part of: Temps d'Educació, 1996, num. 15, p. 147-154
URI: http://hdl.handle.net/2445/111405
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159044.pdf254.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons