Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111563
Title: Manometria esofàgica amb microtransductors. Experiència en 817 exploracions
Author: Figueras Felip, Joan
Xiol Quingles, Xavier
Keywords: Manòmetres
Esòfag
Examen físic
Materials biomèdics
Hospitals
Manometers
Esophagus
Physical diagnosis
Biomedical materials
Hospitals
Issue Date: 1988
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: El sistema dels microtransductors intraluminals per estudi de la motilitat esofàgica no és gaire popular en el nostre medi; les crítiques més freqüents són la seva fragilitat i l'elevat valor econòmic. L'objectiu d'aquest treball és revisar l'experiència en manometria esofàgica amb microtransductors del nostre hospital durant 10 anys. S'han realitzat 817 exploracions. La indicació més freqüent ha estat el reflux en 312 casos. Altres indicacions son la disfàgia i el control post-terapèutic. En 22 casos es va confirmar la sospita d'afectació esofàgica per malaltia neuromuscular. Pensem que la manometria esofàgica és poc rendible en el reflux gastro-esofàgic si la clínica és clara ja que hi ha una forta correspondència. La indicació prínceps és la disfàgia. Degut a la seva elevada sensibilitat de resposta és el mètode més adequat per estudiar la zona faringo-esofàgica i els estudis del dolor toràcic.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1988, vol. 74, p. 207-209
URI: http://hdl.handle.net/2445/111563
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042622.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.