Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111890
Title: L'aprenentatge del Dret en englès-II: continuïtat d'una experiència pilot de millora en l'aprenentatge dels continguts jurídics i de la competència lingüística
Author: González Beilfuss, Markus
Roca Acedo, Berta
Keywords: Anglès
Competència i actuació (Lingüística)
Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres
Innovacions educatives
Issue Date: 23-May-2017
Abstract: Es trata de la memòria final d'un projecte d'innovació docent sobre l'aprenentatge simultani d'una assignatura de Dret i de la competència lingüística en anglès.
El projecte ha esdevingut una continuïtat del projecte 2015PIDUB735 i ha tingut dos objectius principals: consolidar els objectius assolits el curs passat i assolir aquells objectius que només es van aconseguir parcialment. Tant el present projecte com l’anterior pretenien millorar l'aprenentatge simultani dels continguts jurídics de l’assignatura “Immigració, Nacionalitat i Estrangeria” del Grau de Dret i de la competència lingüística en anglès per part dels alumnes.
Note: Projecte: 2015PID-UB/035
Podeu consultar la primera part del projecte a: http://hdl.handle.net/2445/98182
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/98182
URI: http://hdl.handle.net/2445/111890
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemòriaFinal.pdf257.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons