Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111903
Title: Acompanyament emocional en la malaltia terminal
Author: Bertran Muñoz, Joan
Director/Tutor: García Navarro, Esther
Bisquerra Alzina, Rafael
Keywords: Educació emocional
Cura dels malalts terminals
Tesis de màster
Emotional education
Terminal care
Masters theses
Issue Date: 2006
Abstract: La malaltia terminal es la fase final d'una malaltia greu que precedeix a la mort de la persona. Aquesta situació de terminalitat forma part de la vida, igual que la pròpia mort, el naixement i totes les altres vivències més o menys agradables que conformen la biografia de la persona afectada. La vivència del procés terminal, sigui quina sigui la seva durada, afecta de diferents maneres a totes les persones que es relacionen amb la persona malalta. La bibliografia especialitzada en aquesta etapa de la vida reconeix, almenys, les següents situacions personals en relació al malalt: el propi malalt o pacient, els familiars en sentit ampli, els cuidadors o persones properes que participen directament de les seves cures, els professionals en sentit ampli i els voluntaris. Aquesta vivència de la terminalitat té una gran importència per I'impacte emocional que suposa per a cadascuna de les persones afectades. La medicina pal·liativa és una especialització de la medicina que parteix de les propostes de Cicely Saunders, a finals dels anys 60; ha rebut un contingut psicologic, afectiu i emocional amb les publicacions d'Elisabeth Kübler-Ross i s'ha anat concretant en diverses realitats assistencials a Europa en els últims 20 anys, amb el recolzament decidit de l'Organització Mundial de la Salut. La medicina pal·liativa, conjuntament amb la medicina geriàtrica, han liderat en el seu àmbit el treball en equip del metge, la infermera, el treballador social i la integració d'altres professionals de la salut en el procés assistencial, per abastar la complexitat dels problemes que presenten les persones afectades de malalties cròniques, avançades i terminals. La visió compartida amb d'altres professionals ha permès identificar de forma estructurada la interacció profunda entre el malalt i les persones que I'envolten. Diversos autors han escrit sobre aquest tema i expliquen els diferents aspectes relacionats amb la vivència de la malaltia terminal: aspectes fisioloògics, psicològics, espirituals, ètics i fins i tot, els emocionals.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2005-2006, Tutors: Esther García Navarro i Rafel Bisquerra Alzina
URI: http://hdl.handle.net/2445/111903
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Presencial]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFP_Joan_Bertran.pdf964.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons