Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112082
Title: Els fons personals d’actors. Estudi de cas: el fons Assumpció Casals i Rovira (1896-1975)
Author: Isart i Margarit, Rosa M.
Director: Jornet i Benito, Núria
Keywords: Col·leccions especials
Actors
Tesis de màster
Special collections (Libraries)
Actors
Masters theses
Casals i Rovira, Assumpció
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Aquest treball, centrat en els fons personals, té quatre parts ben diferenciables: 1) una introducció que inclou apunts històrics sobre l’actualitat dels fons personals, un marc conceptual i un estat de la qüestió de les publicacions sobre fons personals i més concretament dels fons personals dels actors o actrius, 2) una panoràmica de com apareixen en el web 2.0 els fons personals d’actors/actrius (s’observa el tractament donat en línia, les tipologies institucionals habituals de custòdia, la difusió i el nivell de detall o de digitalització que podem obtenir-hi), tot culminant amb una presentació i enumeració no exhaustiva de fons personals d’actors i actrius existents bàsicament als arxius i biblioteques de Catalunya, 3) un estudi aprofundit d’un fons d’actor, concretament el de l’actriu catalana Assumpció Casals (1896- 1975), a través d’un tractament arxivístic no integral del fons, constituït per la creació del “Registre d’autoritat” i de la “Descripció a nivell de fons” (NODAC). Finalment, com a quarta part, trobem 4) unes conclusions, bibliografia, annexos i un índex bàsic de noms. Completen el treball uns annexos: tot un seguit d’aportacions biogràfiques a la figura de l’actriu Assumpció Casals (un esquema generacional, i un esquema de cercles d’amistats o companys de feina o sectorials; també una llista de les obres de teatre que va fer) que reforcen la informació que aporta el Registre d’autoritat i la Descripció a nivell de fons, a l’hora que demostren la importància que va tenir, que no té i que ha de tenir Assumpció Casals en la història del teatre català.
Note: Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, curs: 2015-2016, Tutora: Núria Jornet. Coordinador: Ángel Borrego
URI: http://hdl.handle.net/2445/112082
Appears in Collections:Màster - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_fons_actors_Isart_UB2016.pdf6.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons