Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112163
Title: Caracterització de les alteracions moleculars de FLT3 en pacients pediàtrics afectes de leucèmia aguda. Correlació amb l’activitat i expressió dels transportadors de fàrmacs derivats de nucleòsids
Author: Català i Temprano, Albert
Director: Camós Guijosa, Mireia
Pastor Anglada, Marçal
Keywords: Hematologia
Pediatria
Oncologia
Farmacogenètica
Leucèmia
Hematology
Pediatrics
Oncology
Pharmacogenetics
Leukemia
Issue Date: 26-May-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Treball 1: Caracterització de les diferents alteracions de FLT3 en LLA i LMA en una sèrie de pacients pediàtrics: incidència, impacte pronòstic i correlació amb altres variables clínico-biològiques En aquest treball s’analitza l’estat mutacional i nivell d’expressió en mostres de 204 pacients pediàtrics afectes de diferents subtipus de leucèmia aguda (LLA-B: 144; LLA-T: 23; LMA: 36 i una MPAL), uniformement tractats en el nostre centre segons protocols de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP). A més de la caracterització de l’estat de FLT3 també vam analitzar la correlació amb altres variables clínico-biològiques i l’impacte pronòstic de la sobreexpressió de FLT3. En la nostra sèrie de pacients el número de mutacions de FLT3 va ser escàs. Vàrem observar que l’expressió de FLT3 es correlacionava amb el llinatge de la leucèmia i el subtipus genètic; així, els pacients amb LLA-MLL+ són els que mostraren una expressió més elevada. En el cas de les LLA-B la sobreexpressió s’associava significativament a l’edat (lactants), leucocitosi i reordenament MLL. Cal destacar que la sobreexpressió de FLT3 no va mostrar una importància pronòstica (SG ni SLE) en els pacients amb LLA-B, LLA-T ni LMA. Nogensmenys, sí que vàrem demostrar un impacte pronòstic d’altres factors ja descrits clàssicament com l’edat, la hiperleucocitosi, l’afectació del SNC, la categorització en subgrups de risc genètic, la presència del reordenament de MLL i la presència de MRM al final d’inducció. Treball 2: Correlació de FLT3 amb el transport intracel·lular de citarabina per hENT1. Impacte de diferents inhibidors de FLT3 sobre el transport i efectivitat de la citarabina Es tracta d’un treball on s’analitza la relació funcional entre el receptor FLT3 i els principals transportadors d’anàlegs de nucleòsids en mostres de 50 pacients pediàtrics amb diferents subtipus de leucèmia aguda (LLA-B: 44; LLA-T: 2; LMA: 4), uniformement tractats segons protocols de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), en el cas de les LLA: SHOP-LAL-99, 05, 13 i en el cas de les LMA SHOP-LAM-00 & 07. Descrivim la correlació positiva entre FLT3 i hENT1 a nivell genòmic, proteic i funcional, és a dir, com FLT3 modula el transport de citarabina a l’interior de la cèl·lula. A més, demostrem com la inhibició de FLT3 mitjançant fàrmacs inhibidors (PKC402, AC220) disminueix significativament el transport de citarabina, posant de manifest que l’ordre com s’administren aquests fàrmacs és important i pot tenir efectes sobre la seva eficàcia.
[eng] FLT3 abnormalities are negative prognostic markers in acute leukemia. Infant leukemias are a subgroup with frequent MLL (KMT2A) rearrangements, FLT3 overexpression and high sensitivity to cytarabine, but dismal prognosis. Cytarabine is transported into cells by Human Equilibrative Nucleoside Transporter-1 (hENT1, SLC29A1), but the mechanisms that regulate hENT1 in acute leukemia have been scarcely studied. We explored the expression and functional link between FLT3 and main cytarabine transporters in 50 pediatric patients diagnosed with acute lymphoblastic leukemia and MLL rearrangement (ALL-MLL+) and other subtypes of leukemia, and in leukemia cell lines. A significant positive correlation was found between FLT3 and hENT1 expression in patients. Cytarabine uptake into cells was mediated mainly by hENT1, hENT2 and hCNT1. hENT1-mediated uptake of cytarabine was transiently abolished by the FLT3 inhibitor PKC412, and this effect was associated with decreased hENT1 mRNA and protein levels. Noticeably, the cytotoxicity of cytarabine was lower when cells were first exposed to FLT3 inhibitors (PKC412 or AC220), probably due to decreased hENT1 activity, but we observed a higher cytotoxic effect if FLT3 inhibitors were administered after cytarabine. FLT3 regulates hENT1 activity and thereby affects cytarabine cytotoxicity. The sequence of administration of cytarabine and FLT3 inhibitors is important to maintain their efficacy.
URI: http://hdl.handle.net/2445/112163
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACT_TESI.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons