Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112303
Title: L'activitat física en el nen insuficient crònic
Author: Barbany, Joan Ramon
Keywords: Condició física
Exercici
Educació física
Infants malalts
Malalties cròniques
Infants
Adolescents
Physical fitness
Exercise
Physical education and training
Sick children
Chronic diseases
Children
Teenagers
Issue Date: 1984
Publisher: Societat Catalana de Pediatria
Abstract: La natural necessitat de moviment inherent a l'ésser humà es fa més palesa encara en les primeres etapes de la vida, en les quals qualsevol condicionant de l'aptitud física i de la capacitat de moviment suposa una clara influència negativa per al desenvolupament ulterior psicomotriu del nen. Són ja llunyans els temps en que es temien possibles repercussions negatives d'una practica esportiva intensa en les etapes de l'adolescèn­cia, i queda ben clara i assumida la necessitat i utilitat de l'educació física del nen...
Note: Reproducció del document publicat a: http://webs.academia.cat/revistes_elect/list_rev.php?idpub=3&any=1984
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria, 1984, vol. 44, p. 309-333
URI: http://hdl.handle.net/2445/112303
ISSN: 0210-721X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Fisiològiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
078947.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.