Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112309
Title: Gastro-enterologia a Catalunya. Àrees extrahospitalària i hospitalària (II)
Author: Casellas, F.
Panadès, A.
Navarro, S.
Xiol Quingles, Xavier
Keywords: Digestió
Gastroenterologia
Catalunya
Assistència mèdica
Assistència hospitalària
Avaluació de l'assistència mèdica
Digestion
Gastroenterology
Catalonia
Medical care
Hospital care
Medical care evaluation
Issue Date: 1992
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: La Societat Catalana de Digestologia es proposà de conéixer, el 1987, l'estat en què es trobava la gastroenterologia a Catalunya, ja que es disposaven de ben poques dades fins a aquells moments. ...
Note: Podeu consultar la primera part de l'article a: http://hdl.handle.net/2445/106608
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1992, vol. LXXVIll, num. 1, p. 26-29
URI: http://hdl.handle.net/2445/112309
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112309.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.