Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112349
Title: Organització de la producció agrària a la Catalunya del set-cents
Author: Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957-
Segura, Antoni, 1952-
Keywords: Història de l'agricultura
Catalunya
History of agriculture
Catalonia
Issue Date: 1988
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El títol que ens va suggerir l'organització del II Congrés d'Historia Moderna de Catalunya fou el que figura a l'encapçalament d'aquest treball. Hem d'advertir, però, que aquest títol desborda àmpliament el contingut del treball que avui presentem. Una anàlisi exhaustiva de l'organització de la producció agrària a la Catalunya del segle XVIII hauria d'ocupar-se d'una diversitat de qüestions -condicions climàtiques i edofològiques; parcel·lació de la terra; estructures de la propietat i de les explotacions; tècniques, sistemes de conreu, especialització agrícola i nivells i característiques de la comercialització dels productes agraris; qualificació i condicions de treball dels productors; etc. que és impossible de resumir en les pagines que segueixen. L'obra de Pierre VILAR i el recent estat de la qüestió de Carlos MARTINEZ SHA W sobre la Catalunya del segle XVIII forneixen una clara visió de conjunt de la majoria d'aquests aspectes i de llur evolució al llarg del segle.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100938
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1988, num. 8, p. 511-534
URI: http://hdl.handle.net/2445/112349
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054183.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons