Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112352
Title: El règim senyorial a Catalunya en el segle XVIII: Un estat de la qüestió
Author: Duran i Pujol, Montserrat
Keywords: Senyories
Catalunya
Manors
Catalonia
Segle XVIII
Issue Date: 1988
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El regim senyorial, per dir-ho en paraules de DOMINGUEZORTIZ(1976), fou un fenomen comú a tot l'occident europeu i un dels elements essencials de l' Antic Regim. La seva persistència dificultava la formació d'un nou model d'estat perquè suposava un exercici compartit de la sobirania i impedia la igualtat i llibertat jurídica dels ciutadans. Afegeix que, a I'Espanya contemporània, es mantenien, encara, a les primeries del segle XIX, múltiples vestigis d'aquesta societat. El que representa el regim senyorial podria ésser definit, de forma potser poc ortodoxa, però entenedora, com un sistema jurídico-polític que concedia als senyors una sèrie de drets sobre el producte i sobre les persones, que es traduïen en el traspàs el seu favor d'una part important de l'excedent productiu. Alguns d'aquests drets tenien un contingut econòmic directe -obtenció de prestacions en espècie, diner o serveis- mentre d' altres con ferien poder jurisdiccional i asseguraven el predomini legal efectiu dels senyors sobre els pagesos.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/100944
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1988, vol. 8, num. 1, p. 593-598
URI: http://hdl.handle.net/2445/112352
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057677.pdf303.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons