Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112372
Title: Anar a servir a Barcelona. Experiència migratòria i laboral de dones altaragoneses a través del servei domèstic (1945-1965)
Author: Marín Nogueras, Georgina
Director: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia social
Servei domèstic
Immigrants
Tesis
Immigrants
Catalunya
Cultural anthropology
Household employees
Social anthropology
Theses
Immigrants
Catalonia
Issue Date: 2015
Abstract: Les narratives de dones nascudes en l'àmbit rural a l'Alt Aragó sobre la seva experiència migratòria i com a treballadores del servei domèstic intern a Barcelona (1945-1965) –serventes, minyones, criades— rebel·len tensions en dues línies: 1) entre les constriccions sociofamiliars-econòmiques viscudes i el paper actiu i capacitat d'agència de les informants en les seves trajectòries, i 2) entre els avantatges i els inconvenients d'anar a servir. En aquest segon cas, els relats es mouen entre expressions d'opressió, de malestar en la servitud i manca d'alternatives i les oportunitats de mobilitat sociocultural que expliquen que els ha proporcionat. Aquestes tensions s'expressen a diferents nivells: de manera interna i contraposant veus diverses. D'altra banda, la perspectiva de la micropolítica de les emocions permet analitzar i interrogar-se sobre els elements emocionals que contenen els relats –menyspreu i caritat rebudes, gratitud envers les famílies per les quals van servir— i sobre la seva capacitat per representar, reforçar o alterar la relació eminentment jeràrquica entre serventes i patrones/patrons. Els relats autobiogràfics s’analitzen en l’article en relació al context sociocultural en què es desenvolupen amb l’objectiu de comprendre la complexitat d’aquest fet migratori i laboral.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Sílvia Bofill Poch
URI: http://hdl.handle.net/2445/112372
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marín Nogueras_Georgina.pdf934.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons