Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112410
Title: La Capitanía General i l'ordre constitucional català
Author: Escartín i Sánchez, Eduard
Keywords: Política
Govern
Catalunya
Practical politics
Government
Catalonia
Issue Date: 1993
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Els diversos estudiosos situen l'existència d'una Capitania General per a tot el Principat a l'Edat Moderna i pels voltants del 1500. Aquesta data esta fixada per deducció, en estendre's la Capitania General del Rosselló, recentment reincorporat a Catalunya, a tot el Principat. Víctor Ferro, seguint Andreu Bosch, troba un precedent, del 1344, al Rosselló, amb el nomenament d'un 'Capitanus Generalis' per als aleshores també recentment reincorporats Comtats de Rosselló i Cerdanya. Lalinde establí el moment d'incorporació del càrrec de Capita General al de Virrei o Lloctinent General, fixant la data del 1512, essent-ho l'infant Joan d'Aragó. Amb això, els dubtes de Regla, seguint alguns juristes del segle XVII, quedaren esvanits. Les Corts de Montsó al 1534 ja definiren la jurisdicció del Capita General a Catalunya i el mateix assenyalava la carta de Felip II, de 8 de març del 1573, trames a pel plenari del Consell d'Aragó i dirigida a la Reial Audiència. Per tant, ha quedat ja descartada la tesi que la unió de la Capitania General a la Lloctinencia es féu a les darreries del segle XVI o a inicis del XVII...
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101088
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1993, num. 13, p. 95-101
URI: http://hdl.handle.net/2445/112410
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154000.pdf389.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons