Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112444
Title: La tradició viscuda. Una etnografia sobre l’Esbart Català de Dansaires
Author: Massana i Molina, Aı̈da
Director: Canals, Roger (Canals Vilageliu)
Keywords: Antropologia cultural
Centres culturals
Etnografia
Tesis
Cultural anthropology
Cultural centers
Ethnography
Theses
Esbart Català de Dansaires
Issue Date: 2015
Abstract: L’objectiu principal del present article és mostrar de quina manera les entitats de cultura popular esdevenen creadores de tradició en el marc d’una ciutat com Barcelona, amb un utilitarisme creixent del patrimoni per part de les institucions públiques. La investigació es centra en un anàlisi sobre la vivència de la comunitat formada pels membres de l’Esbart Català de Dansaires. Aquesta anàlisi posa en evidència com la solidaritat, el compromís i el sentiment de pertinença a una comunitat són essencials per a la supervivència i el desenvolupament de les tradicions. Al mateix temps, es posa de manifest la importància del ritual com a dinamitzador i transformador d’identitats col·lectives, especialment durant l’acte festiu. La festa representa, en el context de la dansa tradicional catalana, un moment de diàleg i col·laboració entre les entitats de cultura popular i les institucions públiques. De la mateixa manera, aquest moment d’efervescència col·lectiva té un fort impacte sobre la comunitat: es reforcen els vincles interpersonals, es genera un espai privilegiat de trobada amb “l’altre” i es duu a terme una reformulació de les diferents identitats que hi participen.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Roger Canals
URI: http://hdl.handle.net/2445/112444
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Massana Molina_Aïda.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons