Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112507
Title: La immigració francesa a Catalunya: el cas del Baix Llobregat (segles XVI i XVII)
Author: Gual i Remírez, F. Xavier
Gual i Vilà, Valentí, 1962-
Millàs i Castellví, Carles
Keywords: Emigració i immigració
Història moderna
Baix Llobregat (Catalunya)
Emigration and immigration
Modern history
Baix Llobregat (Catalonia)
S. XVI-XVII
Issue Date: 1998
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Heus aquí un treball d'abast comarcal sobre la presencia francesa al Baix Llobregat en epoca deis Austria (des de 1563 -obligatorietat manifesta d'enregistrar les actes d'esposalles pel Concili de Trento- fins a 1700 -any de la defunció de Carles II-). A partir de l' analisi i el buidatge deIs llibres de noces de les parroquies, s'han pogut quantificar i recollir estadísticament les dades de la immigració ultrapirinenca. Es presenten, mitjan~ant aquests resultats, el percentatge de marits francesos, respecte al total de casaments enregistrats; la tipologia deis matrimonis; la procedencia deis conjuges; i la seva activitat socio-laboral.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101463
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1998, num. 18, p. 133-148
URI: http://hdl.handle.net/2445/112507
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175575.pdf721.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons