Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112523
Title: L’experiència de la fibromiàlgia: conflictes dels malalts en situació d’invisibilitat
Author: Navarro Gabriel, Marina
Director: Bofill Poch, Sílvia
Keywords: Antropologia cultural
Fibromiàlgia
Malalties cròniques
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Fibromyalgia
Chronic diseases
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: El present article tracta les problemàtiques que afecten a les persones malaltes de fibromiàlgia (FM), encapçalades pel desconeixement mèdic envers quin és l’origen i el tractament de la malaltia. A través dels relats dels afectats sobre les seves experiències amb la malaltia, s’analitza per què es troben en una situació d’invisibilitat, quin paper juga l’atenció mèdica en el seu procés de cerca de salut, i com afecta això al rol de malalt al que es troben condicionats. Els procediments reflexius que el malalt realitza per buscar respostes que no obté de l’atenció mèdica, es plasmen en els relats dels malalts, els quals empren estratègies narratives per resignificar la seva història de vida i adaptar-la a la convivència amb un dolor crònic. Així, emergeixen les dimensions socials del dolor i la seva repercussió sobre la realitat objectiva de l’individu, i és a través de la narració de l’experiència, que es creen mecanismes d’acceptació i superació de la malaltia.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Sílvia Bofill
URI: http://hdl.handle.net/2445/112523
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Navarro Gabriel_Marina.pdf154.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons